Giải đáp mọi thắc mắc về Phật Di Lặc trong Thờ cúng & Phong Thủy

Nói về vị Bồ Tát Phật Di Lặc chúng ta đều sẽ tưởng tượng đến một hình tượng của vị Bồ Tát ngồi, phanh ngực, mập mạp, bụng lớn và miệng luôn nở nụ cười sảng khoái. Nhiều khi, chúng ta thấy bên cạnh Phật Di Lặc còn có nhiều đứa trẻ tinh nghịch chơi đùa, đứa thì thọc lét, đứa thì véo tai, … Những hình ảnh ấy giống như một trò đùa lại có mặt ở những nơi linh thiêng như đền chùa và các bạn thắc mắc tại sao chốn đó lại có những hình ảnh chơi đùa như vậy?

Nói về Đức Phật Di Lặc chúng ta cần phải quay lại lịch sử Phật Pháp từ Ấn Độ tới Trung Quốc. Trước kia, có nhiều tà thuyết lấy hình ảnh Đức Phật Di Lặc làm tiêu chuẩn để họ tìm cách lôi kéo Phật Tử. Đức Phật Di Lặc là tên dịch từ thuở xưa. Sau này, vị bồ tát này được dịch ra nhiều tên khác nhưng do chúng ta đã quá quen gọi Ngài là Đức Phật Di Lặc rồi nên người ta dùng luôn tên này để gọi Ngài.

kien thuc ve tuong go di lac trong phong thuy1

Chữ Di Lặc là phiên âm theo tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là Từ Thị (Họ là Thị, Từ có nghĩa là Từ Bi). Có truyền thuyết nói rằng khi mẹ của Phật Di Lặc mang thai Ngài, khởi phát từ lòng thương nên bà không bao giờ nỡ giết hại chúng sanh và không hề ăn cá thịt cho nên gọi là “Từ” – Từ Bi. Vì Phật Di Lặc sinh ra từ bà mẹ có đức tính như vậy nên được gọi là Từ Thị. Lại có truyền thuyết khác nói rằng, vì thuở xưa, Phật Di Lặc tu về từ bi “tam muội” cho nên Ngài có tên gọi là Từ Thị. Tên thật sự của Ngài là A-Dật-Đa cũng chính là phiên âm tiếng Phạn. Dịch theo tiếng Trung Quốc là Vô Nan Thắng (Vô có nghĩa là Không, Nan có nghĩa là Khó) nghĩa là: Không thể nào hơn được. Đức Phật Di Lặc là một người xuất chúng, rất hiếm người có thể vượt qua Ngài về trí tuệ và hạnh tu. Vì vậy, Ngài có tên là Vô Nan Thắng. Đó là theo thói quen của chúng ta khi nói về Đức Phật còn nếu nói theo kinh Phật thì gọi là Bồ tát Di Lặc. Khi Ngài còn tại thế, Bồ tát Di Lặc là một người được sinh ở miền Nam Thiên Trúc. Sau khi gặp Phật, Ngài xuất gia, tu theo hạnh Bồ Tát.

Tôi đã khảo qua nhiều kinh phật, đầu tiên, tôi xin dẫn kinh A-hàm. Trường A-hàm có nói rằng: Đức Phật có dạy:

“Sau này ở cõi Ta-bà, tâm của con người sẽ càng ngày càng ác, mười nghiệp thiện con người họ sẽ đều bỏ qua mà luôn tạo ra nhiều nghiệp ác. Đến khi nào con người quý mười nghiệp ác giống như khi xưa họ quý mười nghiệp thiện và tuổi thọ con người giảm xuống chỉ còn 10 tuổi thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời.”

Khi con người nghiệp ác càng nhiều thì tuổi thọ cũng sẽ theo đó càng giảm. Giảm cho đến bao giờ tuổi thọ của con người chỉ còn là 10 tuổi. Hiện nay, tuổi thọ của chúng ta đang được coi như là 100 tuổi thì khi đó, tuổi thọ chúng ta sẽ chỉ còn 10 tuổi vì cả thế giới lúc đó sẽ có những tai nạn đao binh. Đao binh ở đây không phải là sự việc do con người chúng ta chém giết lẫn nhau, mà chính là những lá cây, cây cỏ cũng có thể biến thành đao gươm, chúng ta sẽ bị chặt, bị cắt mà chết.

tuong go di lac phong thuy bai 217 1 1

Qua khỏi nạn đao bình sẽ tới nạn dịch bệnh từ là đau ốm trở thành bệnh dịch. Chính vì vậy mà đại đa số chúng sanh trên Thế giới sẽ chỉ còn sót lại rất ít những người tu hành ở ẩn tại trên non, trên núi. Khi họ sống qua cái thời chết chóc đó, họ tìm thấy họ hàng dòng tộc của họ đã chết, chỉ còn lại lưa thưa vài người. Khi đó, họ mới biết rằng từ trước đến giờ, dòng tộc của mình do đã làm quá nhiều điều ác nên đã gặp phải quả báo và phải chết như vậy. Cho nên họ càng nỗ lực tu hành, phải tu mười điều thiện. Khi cứ tu được mười điều thiện thì tuổi thọ họ càng tăng lên. Cứ 100 năm thì tăng lên 1 tuổi. Đến khi tuổi thọ của họ lên tới 64.000 tuổi, lúc đó, chúng sanh đông đảo làm lành, thuần hậu thì Phật ra đời ở dưới gốc cây Long Hoa – được gọi là hội Long Hoa.

tuong di lac bang go bai 209 1 1

Tam Thế Phật Long Hoa Hội

Như vậy, Quý vị độc giả hãy thử tưởng tượng. Hiện tại, chúng ta đang ở mức tuổi thọ là 80 mà cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi, giảm tới khi còn 10 tuổi, rồi sẽ tăng lên cho đến khi 64.000 tuổi. Thì thời gian từ đây cho tới khi đó sẽ còn bao xa?

Theo sách Phật thì khi Phật Thích-Ca nhập diệt thì Đức Phật Di Lặc cũng sẽ nhập Niết-bàn. Ngài sanh lên cung trời Đâu-suất ở nội điện sống 4.000 tuổi. Sau đó, Ngài mới được sanh trong Thế giới Ta-bà, thành đạo dưới gốc cây Long Hoa và giáo hóa chúng sinh kế tiếp Đức Phật Thích Ca. Vậy tưởng chừng bao lâu Phật Di Lặc ra đời?

phat di lac ra doi

Vậy mà vẫn có một số người đọc trong kinh nói Đức Phật Di Lặc ra đời, và rồi họ bịa ra chuyện rằng ít nữa Đức Phật Di Lặc ra đời, ít nữa hội Long Hoa sẽ đến, … Đó thật sự đó đều là những tà tuyết để lừa bịp những Phật tử không hiểu Phật pháp, tệ hơn là có người còn tự xưng là Phật Di Lặc hoặc cổ động rằng mình sẽ chờ đón đức Phật Di Lặc.

Nếu chúng ta tin rằng Phật Di Lặc chỉ còn một lần lên cung trời Đâu-suất, sau này sẽ hạ sanh tại thế giới Ta-bà thành Phật. Chúng ta đã tin lời Phật Thích-ca nói trong kinh về Phật Di Lặc thì chúng ta cũng phải tin cả thời gian định ngày Phật Di Lặc ra đời. Chúng ta tin Đức Phật Di Lặc, tin rằng có hội Long Hoa mà lại quên đi thời gian hội Long Hoa. Chúng ta không nên hờ hững, cứ nghe ai nói Đức Phật Di Lặc ra đời thì lại vội vàng đến đó để đảnh lễ mong cầu. Đó là sự sai lầm rất lớn của chúng ta để những tà thuyết lợi dụng vào đó, lợi dụng vào cái danh của Phật giáo để tuyên truyền những mê tín dị đoan. Một người Phật Tử chân chính phải hiểu rõ những điều đó.

Đó là những kiến thức mà tôi đã khảo về lịch sử từ những bộ kinh Phật nói về Phật Di Lặc thượng sanh, Phật Di Lặc bản nguyện và Phật Di Lặc hạ sanh. Những kinh đó đều được viết lại theo lời Đức Phật Thích-ca nói ra. Khi đã xem kĩ những bộ kinh đó, chúng ta đã biết rõ về lịch sử Đức Phật Di Lặc. Vì vậy, quý độc giả đừng nên nghe theo những lời của một số người không tốt dàn dựng lên để vu lợi cá nhân. Đó là khi Đức Ngài theo thuyết của Ấn Độ. Còn theo nhân dân Trung Quốc thì sẽ như dưới đây:

Đức Phật Di Lặc sang Trung Hoa vào thời điểm nào? Nếu dựa theo hình ảnh Phật Di Lặc mà chúng ta đang thờ thì không hề có hình ảnh của Bồ Tát Phật Di Lặc ở Ấn Độ, mà đó là hình ảnh Đức Phật Di Lặc tại Trung Hoa. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc đã già và bụng lớn, mập mạp đó không phải hình ảnh Phật Di Lặc của Ấn Độ mà là hình ảnh Phật Di Lặc của Trung Hoa. Có nhiều thuyết nói rằng Bồ tát Phật Di Lặc hiện đang ở trên cung trời Đâu-suất. Ngài chưa tới thời kỳ giáo hóa con người. Với tinh thần của một người nghiên cứu Phật giáo, tôi xin chia sẻ. Bồ-tát có báo thân, ứng thân và hóa thân. Tùy vào căn cơ chúng sanh mà Bồ-tát ứng hóa vô lượng thân, chúng ta không thể đoán được. Trong sử sách của Trung Hoa có truyền lại thì có 2 hóa thân của Bồ tát Di Lặc.

phat di lac

Phật Di Lặc bên Ấn Độ

Một hóa thân được gọi là Ngài Tăng Can ở gần chùa Quốc Thanh đời nhà Tùy, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 6. Sử sách kể lại rằng, Ngài Tăng Can có một cái am gần chùa Quốc Thanh và đi thuyết giáo ở nhiều nơi. Có nhiều lúc, Đức Phật Di Lặc cưỡi cọp khiến các Phật tử trong chùa hoảng loạn. Lúc đến không ai biết lúc đi không ai hay. Có lần, Phật Di Lặc ôm về một đứa trẻ và gửi lại trong chùa, đặt tên là Thập Đắc. Thi thoảng lại có 1 người đàn ông ăn mặc rách rưới đi ra từ trong núi lạnh, tuyết phủ đầy mình có tên là Hàn Sơn. Hàn Sơn và Thập Đắc được coi như 2 người ăn xin trong chùa, 2 người này thường ngủ lại ở ngoài hành lang. Khi tới bữa thì thường đợi các Phật Tử ăn xong, còn những thứ thừa lại, 2 người trút lại dùng. Nhiều khi, hai người còn nhặt cơm rơi dưới sàn rồi rửa lại ăn. Các Phật tử trong chùa chỉ coi hai người như hai kẻ ăn xin, nhưng có điều lạ đó là nhiều khi thấy hai người nổi hứng làm thơ. Những bài thơ của hai người không có ai hiểu gì cả.

Một hôm, sau khi Phật tử dùng xong bữa trưa, các Phật tử trong chùa đều đi nghỉ hết. Hai người trèo lên cổ của ngài Văn Thù và Phổ Hiền. Một ông tăng nhìn thấy, vội chạy đi báo ngay cho trụ trì. Trụ trì tới kéo hai người xuống rồi quở trách đủ thứ.

Hai người đó là bạn thân của Ngài Tăng Can. Một ngày, Chủ Huyện có bệnh nặng. Ông nằm chiêm bao thấy Ngài Tăng Can tự xưng là Đức Phật Di Lặc bảo ông chủ huyện tới đảnh lễ Bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền rồi Ngài sẽ chỉ cho ông phương thuốc để chữa hết bệnh. Và để đảnh lễ hai vị Bồ Tát đó thì hãy vào chùa Quốc Thanh và hỏi tên Hàn Sơn, Thập Đắc vì đó chính là Bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền. Ông chủ huyện đã nghe theo lời của Ngài liền tới chùa Quốc Thanh để gặp hai vị Bồ Tát Hàn Sơn, Thập Đắc. Khi trụ trì thấy ông chủ huyện tới hỏi hai người ăn xin trong chùa thì trụ trì ngại quá không muốn gọi nhưng do ông chủ huyện rất mong mỏi và thành ý muốn gặp hai vị đó nên buộc lòng trụ trì phải gọi hai vị ra.

Hai vị nắm tay đi ra. Ông chủ huyện vừa nhìn thấy hai vị ông chủ huyện đã quỳ rạp xuống lạy. Hai vị mới cười rồi nói rằng: “Cái lão Tăng Can bày đặt làm cho ta phải bại lộ rồi.” Rồi hai Ngài cõng nhau chạy tuốt vào rừng và biến mất. Do đó, tăng ni Phật Tử mới biết hai vị chính là hiện thân của Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền, còn ngài Tăng Can chính là hiện thân của Đức Phật Di Lặc. Nhưng khi biết thì đã không còn cơ hội gặp các Đức Ngài nữa rồi. Vậy là không ai có thể đảnh lễ các Ngài được hết.

lao tang can phat di lac

Một vị Bồ tát khác vào thế kỷ thứ 10 đời Ngũ Đại của Trung Hoa gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Vị Bồ Tát này gần gũi với chúng ta nhất, ngày chính là vị Bồ Tát luôn mang theo chiếc túi lớn, mặt tròn trịa, bụng lớn, áo phanh ngực, miệng luôn cười một cách sảng khoái. Ngài Bố Đại Hòa Thường lúc nào cũng mang theo chiếc túi lớn đi khắp nơi nhân gian, đi tới đâu có cái gì, Ngài đều xin bỏ vào túi. Đến chỗ có trẻ con đông, Ngài ngồi xuống chơi đùa với chúng rồi mang ra phân chia cho. Người ta  thấy lúc nào cũng miệng Ngài cũng nở nụ cười vui vẻ, thích thú. Đó chính là hình tượng Đức Phật Di Lặc mà ngày nay chúng ta vẫn hay thờ cúng, một vị Hòa thượng có chiếc bụng lớn, mập mạp, miệng cười sảng khoái.

Đó là tất thảy những gì về sự tính Đức Phật Di Lặc mà tôi khảo được để chia sẻ cho quý độc giả.

Thật ra tướng mạo của Đức Phật Di Lặc không biết thật sự như thế nào (theo sách Đàm Thiên Thuyết Địa Nhân Luận). Mà lấy hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng có thân hình vừa lùn lại vừa mập mạp, bụng thì lớn lộ ra, miệng thì luôn luôn cười sảng khoái, lưng thì đeo thêm túi vải, tự do và phóng khoáng đi khắp mọi nơi, giúp cho đời ngộ đạo hơn nữa lại có tài đoán hung cát cho mọi người.

tuong go phat di lac bai 252 2

Bố đại hòa thượng

Đặc điểm nổi bật, ai nhìn vào cũng được truyền sự sảng khoái từ nụ cười của Ngài. Có người nói: “Miệng rộng hay cười, cười là sự đáng cười tại nhân thế”. Đức Phật Di Lặc luôn cười dù cho có những đứa trẻ tinh nghịch dùng tay mà ngoáy vào miệng, dùi vào lỗ rốn. Điều này có ý răn rằng dù cho bất cứ rơi vào các nghịch cảnh nào thì ta cũng nên phải tĩnh lại, trong lòng luôn có hoa nở rạng rỡ và sảng khoái trên môi như Đức Phật Di Lặc.

Bụng phệ chính là đặc điểm nổi bật thứ hai. “ Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung của thế gian.” Những điều khó dung của thế gian ý nói ở đây những chuyện buồn nơi nhân thế, là tất thảy những gì người đời khó dung chứa. Ngoài ra còn có Đại Bố ( túi vải) cũng chính là đựng vô lượng diệu pháp đi bố thí cho chúng sanh. Đó chính là lòng đại từ bi, lòng bao dung cao thượng, cũng là lý do tại sao ngài có nụ cười sảng khoái tới thế. Bởi thế mà nhân gian truyền tai nhau rằng nếu được xoa bụng Đức Phật Di Lặc sẽ mang lại vận may mắn.

phat di lac cuoi

Ngoài nụ cười rạng rỡ ra chúng ta còn thấy đôi tai của ngài. Đôi tay này được gọi là đôi tai nhà Phật. Các nhà nhân tướng học gọi là Thùy Kiên Nhĩ. Đó là đôi tai mà có Thùy Châu ( tức dái tai) lớn và đầy đặn kéo trễ tới vai. Đôi tai nhà Phật đó có ý nghĩa là một đôi tai luôn luôn lắng nghe tiếng lòng nơi nhân thế, dù có chuyện xấu tới đâu Ngài cũng dung giải chúng thành những tiếng cười tự do, phóng khoáng, vô tư lự. Điều này có ý răn rằng dù cho chuyện đời có thế nào, có người nói thế này, lại có người nói thế kia, nói tốt về ta hay không thì hãy cứ nghe nhưng tâm phải sáng, lòng phải luôn sảng khoái thì đời mới tươi đẹp được.

Trong tranh hay tượng chúng ta sẽ thấy có hình ảnh ngài ngồi trên mặt đất, hai chân xếp nhau nhưng với tư thế sẵn sàng đứng dậy mang ý nghĩa sẵn sàng độ hóa cho nhân gian, tạo phúc cho thiên hạ.

tuong go phat di lac khoanh chan

Chính hình ảnh Đức Ngài ở Trung Quốc, đã tạo nên Đức Phật Di Lặc có nhân tướng mập, tròn vui vẻ, miệng cười tai lớn với trẻ con vây quanh. Đó chính là hình ảnh của vị Bố Đại Hòa Thượng hóa thân của Đức Phật Di Lặc tại xứ này vào thế kỷ thứ 10. Quan điểm này chính là quan điểm lịch sử nói lên nhân tướng của Đức Phật Di Lặc được thờ cúng phổ biến ngày nay.

Do đó nếu muốn có tâm rộng lượng thái độ hoan hỉ ta nên học theo ngài, học thần thái luôn hoan hỉ của Đức Phật Di Lặc giúp cho tâm thanh tịnh, tâm đã thanh tịnh thì mọi việc sẽ vô thường.

Ý nghĩa lớn đời thường chúng ta có thể thấy được ở tượng hoặc tranh Đức Phật Di Lặc chính là nụ cười hoan hỉ một cách bất diệt giúp cho chúng ta cảm nhận được sự bao dung không bờ bến. Bởi thế mà Đức Phật Di Lặc còn được gọi một tên gọi nữa đó là “Phật Cười”, cũng là nói lên niềm vui lớn nhất của vị “Phật Cười” chính là hóa giải những căng thẳng, u uất, buồn phiền của con người thành niềm hạnh phúc, cũng là khi chúng ta cảm nhận được khi ngắm nhìn hình tượng của ngài qua hình ảnh Bố Đại Hòa Thượng đó là sự nhẹ nhàng và thanh thản nơi tâm hồn.

Thật ra, theo tôi thái độ của chúng ta phản ứng với hoàn cảnh làm nên con người ta chứ không phải nghịch cảnh quyết định ta. Điều này chứng tỏ chúng ta có thể quyết định, điềuk hiển thái độ của mình khi đối diện với một sự kiện xảy đến trong cuộc đời. Và điều ta học được từ Đức Phật Di Lặc chính là phản ứng khi vượt qua nghịch cảnh một cách hoan hỉ. Hãy cười để quyết định cuộc sống của chính mình. Đó cũng là điều mà Đạo Phật luôn ước mong là gửi gắm tới nhân gian.

tuong phat di lac cuoi

Tuy nhiên cười rất dễ mà lại rất khó, cười không gây cho chúng ta mất đi điều gì mà mang lợi nhiều hơn. Nhưng cái khó là trong xã hội hiện đại con người đối mặt với đầy dẫy những áp lực trong cuộc sống. Thật hiếm thấy khi nào chúng ta nụ cười sảng khoái, có chăng cũng chỉ là nụ cười gượng gạo. Cũng đúng thôi, khi mà còn bị đè nặng bởi những siêu áp lực thì tâm trí ta nào có cách nào để sảng khoái mà cười tự nhiên cho được. Nói cách khác chính là con người có cười được sảng khoái tự nhiên thì tâm phải nhẹ nhàng, thanh thản mà không vướng bận lo âu điều gì.

Đời vốn dĩ là bể khổ, mà càng khổ chúng ta càng nên cười bởi vì chính nụ cười là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cười làm cho cách nhìn thế giới sẽ an nhiên, mang lại những sự thông cảm giữa con người với con người, mở rộng trái tim để sẵn sàng kết nối. Cười là một yếu tố lây lan, nó giúp lây lan những xúc cảm tích cực, ai mà có thể vui được khi bạn mình còn đang buồn, còn đang gắt gỏng giận hờn. Nhưng khi chúng ta tặng nhau những nụ cười tức là đang giúp nhau cùng nhau vượt qua “bể khổ”.

Cười có mang lại cuộc sống tươi đẹp như vậy nhưng làm cách nào mà chúng ta luôn có được điều này. Đó là khi tâm hồn đã buông bỏ được những sự phiền muộn, ưu tư, hờn giận… Đó là khi ta biết cười tán dương cho hạnh phúc của người khác, khi thế gian có nhiều chuyện dù khó cũng không thể làm ta khó cười. Giống như Đức Phật Di Lặc có nụ cười sảng khoái đến thế, thể hiện cho sự hạnh phúc tại Tâm, hoan hỷ và lòng bao dung con người.

Chỉ mới ngắm thần thái Đức Phật Di Lặc mà chúng ta đã rút ra được các chân lý cuộc đời, đó cũng chính là một trong những ý nghĩa phong thủy của ngài “Phật Cười” mang lại.

Khi chọn tượng, người ta rất thích chọn pho tượng Phật Di Lặc nào mà có thần thái cười hả hê. Chính là thể hiện ước muốn được nhiều niềm vui và vạn sự như ý. Ngoài ra Ngài cũng chính là  biểu tượng của sự thịnh vượng. Chúng ta thường thấy những hình ảnh tạc tượng Đức Phật Di Lặc với xung quanh là vàng bạc, tiền đồng và người ta cho rằng túi vải của Phật Cười chứa rất nhiều châu báu. Ngoài ra hình ảnh người cầm gậy như ý biểu tượng của quyền lực.

Như vậy mỗi hình ảnh tượng Phật Di Lặc sẽ mang một ý nghĩa riêng biệt khác nhau, có 6 hình tượng Phật Di Lặc được miêu tả phổ biến như sau:

Gậy như ý chính là sự tượng trưng cho quyền lực, do đó có ý nghĩa mang lại những sự thuận lợi về con đường công danh.

tuong go phat di lac cam gay nhu y

Bình Hồ Lô tượng trưng cho sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Ý nghĩa mang lại cuộc sống an nhiên và sức khỏe.9270013

Bên cạnh hình tượng Đức Phật Di Lặc xung quanh còn có 5 đứa trẻ, đứa thì vặt mũi, đứa thì xoa đầu, đứa thì dùi rốn…. ý nghĩa thỏa ước mong con đàn cháu đống, cuộc sống gia đình hòa thuận bền vững.

tuong go phat di lac voi 5 dua tre

Hình ảnh ngài ngồi dưới gốc cây đào, gốc cây tùng, mặt cười vô lo có ý nghĩa mang lại sự mãn nguyện, bình yên, hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Ngoài ra khi hình tượng ngài ngồi dưới gốc cây Tùng có ý nghĩa xua đuổi ta ma ngoại đạo.

1

Đó là hình ảnh mà Ngài sẽ giúp đỡ chúng sinh, mang đi những “Tảng đá” oán hận đi để lại niềm vui và sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.

tuong go phat di lac om da

Đây chính là hình ảnh có ý nghĩa thỏa mong ước tài vận, thỏa cầu giàu sang phú quý.

tuong go phat di lac keo bao tien

Suy cho cùng ý nghĩa của tượng Phật Di Lặc mang lại về sự sung túc về con cháu, cuộc sống an nhiên, hạnh phúc, tài chính vững bền may mắn, sức khỏe tốt, cuộc sống trường thọ… nên tùy từng ý nghĩa phong thủy mà quý độc giả ước muốn, mà tìm tượng phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *