Hình ảnh tượng Phật trong truyền thuyết

Theo những ghi chép cổ trong Kinh điển của Đại Thừa, tượng Phật do vua Ưu Điền khởi thủy tạo thành. Vì nhà vua lưu luyến Phật Thích Ca quá mà bắt người phải tạc bức tượng của Phật để chiêm ngưỡng cho thỏa lòng nhớ nhung quyến luyến.

phat go phodogopg1

Trong Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức có kể lại rằng trong khi Phật đang ở trên trời thì Tam Thập Tam đã xin an cư ba tháng để giảng đạo cho mẹ là Ma Gia phu nhân, dưới trần gian khi đó hoàn toàn vắng bóng Phật! Nhà vua lúc này đang cai trị là Ưu Đà Diên (hay còn gọi là Ưu Điền) quyến luyến đức Phật đến nỗi bỏ bê mọi việc triều chính, kể cả cung tần mỹ nữ… Nhà vua tin rằng mình đã bị ưu bi và chắc chắn sẽ chết sớm, nhà vua chỉ mong sao trước khi bang hà sẽ được diện kiến đức Phật. Vua nghĩ: Nếu mình quyến luyến ai đó mà không được gặp, hoặc nhìn thấy chỗ ở của người ấy hoặc là thấy ai khác giống người ấy thì sẽ trừ diệt được tất cả nỗi muộn phiền. Vua lại nghĩ: Nhưng nay ta mà tới chỗ đức Phật ngự mà không thấy Ngài đâu thì chắc là chết vì sầu thương mất! Ta lại thấy trên  thế gian này không có một con người nào có được tướng mạo, trí huệ và phúc đức giống như Phật, thì làm sao ta có thể giải trừ sầu não đây !” Vì thế vua mới đi đến kết luận : “Nay ta sẽ tạc hình tượng của Phật để mà lễ bái cung phụng !”.

Sau khi nhà vua đã quyết định như vậy, thì vấn đề bây giờ là : Nếu ta tạc tượng Phật mà không giống Phật thì e rằng Phật sẽ phạt ta chịu tội bất kính ! Rồi vua lại suy nghĩ: Trên thế gian này, tuy rằng mọi người có cùng nhau tán dương ca tụng công lao của Phật thì cũng không thể nói tường tận hết được. Nhưng nếu chỉ một người thôi, tùy theo khả năng của bản thân mà ca ngợi Phật thì có lẽ phúc đức có được vẫn là vô lượng. Nay ta cũng như vậy, cứ tùy theo khả năng của mình mà cho tạc tượng Phật”.

Sau khi vững tâm như vậy, nhà vua liền cho mời tất cả nghệ sĩ tạc tượng trong nước tới và hỏi xem ai có thể vì mình mà tạc được tượng Phật thì sẽ trọng thưởng hậu hỷ. Nhưng tất cả nghệ nhân đều tâu rằng: “Việc vua sai khiến lần này thực sự quá khó! Bởi tướng mạo đẹp tuyệt vời của Như Lai Phật Tổ trên thế gian không gì sánh được, chúng thần khó mà tạc nổi hình tượng đức Phật ! Nếu mà Tỳ Thủ Yết Ma thiên mà có tạc đi chăng nữa cũng không thể giống được Như Lai. Nếu chúng thần có phải bắt buộc mà làm thì cũng chỉ mô phỏng được chút ít tướng tóc hình xoắn ốc và bạch hào của Phật mà thôi, còn lại tất cả tướng đẹp oai linh khác thì không có ai làm đươc! Hơn nữa Đức Thế Tôn sẽ từ trời mà bay về, nếu hình tượng do chúng thần tạc có gì sai sót, thì danh tiếng của chúng thần sẽ sụp đổ hết!” Vì khó khăn như vậy nên không người thợ nào dám nhận làm. Song nhà vua đã quyết định : Ý chỉ ta đã ban không được phép từ chối. Giống như người đang khát nhìn thấy con sông muốn uống nước, chẳng có lẽ vì không uống hết được nước sông mà bỏ đi không uống sao ?.

phat go phodogopg3

Từ quyết định đó của vua Ưu Đà Diên nên tượng Phật đầu tiên đã được tạc. Nhưng nên tạc tượng bằng gì đây ? Sau khi tham khảo Kinh kể, những nghệ nhân tâu vua nên dùng loại gỗ “tử chiên đàn” loại thớ gỗ cho tới đường vân đều bền chắc để tạo tượng Phật.

Song theo kinh Quán Phật Tam Muội Hải thì lại nói rằng nhà vua nên dùng vàng ròng tạo tượng Phật, dùng kim loại đúc tượng. Tuy nhiên sau đó, khi trả lời Di Lặc Bồ Tát, đức Phật có nói về những chất liệu làm tượng như sau, “Di Lặc, nếu có ai đó là nấu đúc vàng, bạc, đồng, sắt, chì, thiếc các thứ; hay dùng tơ lụa để  tô vẽ; hoặc dùng những loại chân châu, vỏ ốc, gấm vóc dệt; hoặc thành là điêu khắc gỗ chiên đàn hương v.v..; hay là thn trắng, đất đỏ, hay đất vữa hoặc các thứ như thế…, tùy theo điều kiện mà làm tượng Phật..,” cho thấy đức Phật cho phép tạo tượng bằng bất kì chất liệu nào, tùy điều kiện mình có được.

Đó là một trong số những sự tích về tượng phật, để biết thêm nhiều điều hơn nữa, hãy theo dõi các bài viết sau của chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *