Hiển thị tất cả 9 kết quả

Ý nghĩa tượng gỗ Tam Thế Phật

Những tác phẩm tượng gỗ Tam Thế Phật đẹp của thương hiệu Phố Đồ Gỗ. Đây là những tác phẩm rất thích hợp với những Phật tử mong muốn thờ Phật tại gia.

Tam Thế Phật là một bộ tượng gỗ gồm ba vị Phật được điêu khắc trong tư thế giống hệt nhau (đứng, ngồi), vì thế mà được gọi là “Tam Thế”.

Chữ “Thế” trong Tam Thế Phật còn được hiểu là “Thời”. Tức là Tam Thế Phật là ba vị Phật đại diện cho ba thời: Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Do đó mà vị Phật được đặt ở giữa luôn là Phật thích ca mâu ni – Vị Phật của hiện tại.

Tượng gỗ Tây Phương Tam Thánh

Ngoài ra, chữ Thế trong Tam Thế Phật còn có thể được hiểu là Thế Giới. Theo ý nghĩa này thị bộ tượng sẽ gồm ba vị. Vị ở giữa là Thế giới trung tâm, thế giới Sa Bà của Đức Phật Thích Ca. Thế giới bên trái là phương Tây, thế giới cực lạc của Phật A Di Đà – hai bên là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế giới bên phải là phương Đông, thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư.

show blocks helper

Từ khóa tìm kiếm: